MBA

 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

Yangın Güvenliği Eğitimi

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

Yönetim Sistemleri Eğitimi

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

 
 

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

Risk Yönetimi Eğitimleri

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

Endüstriyel Güvenlik Eğitimleri

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
-Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
-Bakım ve Onarım Çalışmalarında İş Güvenliği
-Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
-İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
-İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
-Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

devamı

 
 

Bireysel Eğitim Programları

 
Temel Düzey İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri
Programın Amacı:
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğrenmektir.
Eğitimin İçeriği:
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Elektrik ve Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Kaza Nedenlerinin Analizi
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları
Eğitimin Süresi: Bireysel / 3 gün / 18 saat
Kurumsal / 1 gün / 6 Saat
Katılımcı Sayısı: 10 kişi
Katılımcı Profili: İş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar.

devamı

Kurumsal Eğitim Programları

 
Temel Düzey İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri
Programın Amacı:
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğrenmektir.
Eğitimin İçeriği:
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Elektrik ve Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Kaza Nedenlerinin Analizi
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları
Eğitimin Süresi: Bireysel / 3 gün / 18 saat
Kurumsal / 1 gün / 6 Saat
Katılımcı Sayısı: 10 kişi
Katılımcı Profili: İş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar.

devamı