Mavi Bilge Akademi

 
 

İş Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Gürültülü / Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
Bakım Onarım Çalışmaları - İş Güvenliği
Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği

devamı

Yangın Güvenliği Yönetimi

Yangın Güvenliği Eğitimleri

Temel Yangın Eğitimi
İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri
Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi
Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi
Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi
Yangın Risk Analizi Eğitimi
Yangın Mevzuatı Eğitimi
Yangın Söndürme Eğitimi
Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği
Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale
Yangından Korunma Eğitimi

devamı

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Kalite Yöneticiliği Eğitimi
Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 45001 İç Tetkik Eğitimi
ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi
Hata Türleri ve Etkileri Analizi
TPM - Toplam Üretken Bakım Eğitimi

devamı

 
 

Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurum Kültürü Eğitimi
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
Etkili Liderlik Eğitimi
İş Etiği Eğitimi
Performans Değerlendirme Eğitimi
Takım Ruhu ve Takım Çalışması Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Hedeflerle Yönetim Eğitimi
Stratejik Planlama Eğitimi

devamı

Çalışma Hayatı

Çalışma Hayatı Eğitimleri

İşe Alım ve Sigortalılık İşlemleri Eğitimi
İş Mevzuatına Göre İş Sözleşmeleri
Çalışma Süreleri/Yasal İzinler Eğitimi
Kıdem Tazminatı ve Koşulları Eğitimi
Personel Yönetimi Eğitimi
Bordro Uygulamaları Eğitimi
SGK Kapsamında Yasal Bildirimler Eğitimi
Çalışanların Sosyal Hakları Eğitimi
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Eğitimi
Personel Özlük Dosyasının Önemi Eğitimi
İşe Alım ve İşbaşı Eğitimi

devamı

2021 Eğitim Takvimi

2021 Yılı Uzaktan Eğitim Programlarımız


www.mavibilgeakademi.com.tr

- MAVİ BİLGE AKADEMİ EĞİTİM TAKVİMİ -
www.mavibilgeakademi.com.tr
 2021 yılı Uzaktan Eğitim Programlarımıza ait güncel eğitim takvimimiz çok yakında sizlerle..

 2021 yılı genel katılıma açık BİREYSEL eğitimlerimize başvurular başlamıştır.

 2021 yılı KURUMSAL eğitimlerimize başvurular başlamıştır.

 Özel eğitim taleplerinizi akademimize iletebilirsiniz.

 Geçmiş eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz.

 ELEKTRİKSEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

 İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMELERİ EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

 VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI EĞİTİMİ

 KALİTE YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

 YANGIN MEVZUATI EĞİTİMİ

 ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 SA 8000 STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ

 ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YASAL İZİNLER EĞİTİMİ

 İŞ ETİĞİ EĞİTİMİ

 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUKLAR EĞİTİMİ

 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA EĞİTİMİ

 İŞ EKİPMANLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI EĞİTİMİ

 YANGIN RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ EĞİTİMİ

 KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 ISO 45001 İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI EĞİTİMİ

 TPM TOPLAM ÜRETKEN BAKIM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

 HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ (FMEA) EĞİTİMİ

 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 İŞE ALIM SÜRECİ PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA EĞİTİMİ

 İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RAPOR HAZIRLAMA EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

 ACİL DURUM EKİPLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 İŞYERLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

___________________________________

devamı

MAVİ BİLGE, 2008 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sektörlere çözüm sağlamaya özen göstererek hizmet sunan marka tescilli bir şirkettir. Kuruluşundan bugüne kadar yurt genelinde dörtyüzden fazla kuruluşa (kamu ve özel) eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Mavi Bilge Akademi ; bilgi yoğun çağımızda, eğitimin fark yaratan sosyal bir olgu anlayışını toplumla paylaşmaya devam etmektedir.

 
 

Yayınlarımız

Kitaplar ve Dergiler

  Çalışma Hayatı Temel Kanunları
 
  İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlüğü
 
  Aşka Değer - Şiir Kitabı
 
  diğer kitap ve dergilerimiz..
___________________________________

www.mavibilgeyayinevi.com

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz


www.mavibilgeakademi.com.tr

- SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ -
www.mavibilgeakademi.com.tr
29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. PİTEK (Profosyonel İş ve Teknoloji) Günleri" adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Üniversitesi tarafından, 07-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenen 'Kocaeli Nanoteknoloji Günleri 2011' adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünce 8-10 Mayıs 2009 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen ve Mühendislik, İktisadi Bilimler Fakülteleri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine hitap eden 2. KALE organizasyon programında; "İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Genç KYÖD Kariyer Komisyonunun Kariyer Seminerlerinden ilki, Mavi Bilge Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle; 23 Mart 2009 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Konferans salonunda; "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.

___________________________________

www.mavibilge.com.tr


MAVİ BİLGE AKADEMİ | Her şeyin bilgi ile başladığı akademi.. | Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | sertifikalı eğitim programları | iş sağlığı ve güvenliği | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği eğitimleri | yönetim sistemleri eğitimleri | yangın güvenliği eğitimleri | kalite eğitimi | çevre eğitimi | risk analizi eğitimi | ohsas eğitimi | ıso eğitimleri | verimlilik | zaman etüdü | ilkyardım | ıso 9001 | ıso 45001 | ıso 14001 | çevre yönetimi | kalite yönetimi | iş güvenliği yönetimi | isg eğitimleri | sertifikalı eğitim | genel katılıma açık eğitimler | ücretsiz eğitimler | iş güvenliği uzmanlık hazırlık eğitimi | liderlik | İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme | Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Gürültülü/Titreşimli Ortamlarda Güvenlik | Bakım Onarım Çalışmaları- İş Güvenliği | denetim | denetçi | Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği | İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi | İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | belgelendirme | yetkili | Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği | Temel Yangın Eğitimi | İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri | Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi | Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi | tatbikat | kurs | etüt | merkez | Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi | Yangın Risk Analizi Eğitimi | Yangın Mevzuatı Eğitimi | Yangın Söndürme Eğitimi | Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği | Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale | fiyatlar | 2020 yılı | Yangından Korunma Eğitimi | Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Kalite Yöneticiliği Eğitimi | öğretmenler | Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik | OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği | ISO 45001 İç Tetkik Eğitimi | ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi | Hata Türleri ve Etkileri Analizi | TPM | toplam Üretken Bakım Eğitimi | isg uzmanı | kaliteci | müşteri memnuniyeti | insan kaynakları | altı sigma | 6 sigma | 5 s | yasa | yönetmelik | zorunluluk | periyodik | saat | fiyat | ücret | firma | denetçi eğitimi | tse | türkak | itfaiye | yangın | kaza | fmea | risk | sistem | sistemleri | eğitimleri | fiyatları | 2021 | akademi | akademik | eğitim firması | yetkili | geçerli | geçerlilik | sınav | sınavı | soru | sorusu | soruları | örnek | örneği | sertifika örneği | yönetici | takım | eğitim takvimi | kaizen | liste | listesi | listeleri | şirketi | şirketleri | üst düzey | özel eğitim programları | formu | başvuru tarihleri | belge | belgesi | test | testi | yazılı | mülakat | eğitici | eğitimler | iç tetkikçi | performans | kocaeli | gebze | izmit | istanbul | adapazarı | sakarya | yalova | bursa | bolu | düzce | kartepe | izmir | manisa | eskişehir | kütahya | afyon | zonguldak | dilovası | balıkesir | bandırma | muğla | konya | aksaray | adana | mavi bilge özel eğitim kursu | mavi bilge özel eğitim kurumu | mavi bilge rehabilitasyon çalışmaları hakkında | mavi bilge ankara adres | mavi bilge özel eğitim kuruluşu | mavi bilge özel eğitim | mavi bilge özel kurs |

MAVİ BİLGE, 2008 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sektörlere çözüm sağlamaya özen göstererek hizmet sunan marka tescilli bir şirkettir. Kuruluşundan bugüne kadar yurt genelinde dörtyüzden fazla kuruluşa (kamu ve özel) eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Mavi Bilge Akademi ; bilgi yoğun çağımızda, eğitimin fark yaratan sosyal bir olgu anlayışını toplumla paylaşmaya devam etmektedir.