Mavi Bilge Akademi

 
 

TEKNİK KONULAR

teknik konulardaki çeşitli mevzuatlar


MBA.01 Resmi Sertifikalı İstihdam Alanları
MBA.02 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı
MBA.03 İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı
MBA.04 Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
MBA.05 Yakıt Depolarında Yangına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler
MBA.06 Kazan Dairelerinde Yangına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler
MBA.07 Birbirleriyle Temas Etmemesi Gereken Kimyasal Maddeler
MBA.08 Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
MBA.09 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar
MBA.10 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler
MBA.11 Endüstriyel Gazlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
MBA.12 Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri
MBA.13 İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı Hesaplama Yöntemi
MBA.14 Taşeron - Alt İşveren - Firmaların Uyması Gereken Kurallar

HUKUKİ KAYNAKLAR

hukukİ konularda çeşitli mevzuatlar


MBA.15 İş ve Sosyal Güvenlik Alanındaki Örnek Yargıtay Kararları
MBA.16 İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
MBA.17 İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
MBA.18 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Yükümlülükleri
MBA.19 Asbest Söküm Uzmanlığı
MBA.20 Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MBA.21 ILO Sözleşmeleri
MBA.22 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2019)
MBA.23 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2019)
MBA.24 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2019)
MBA.25 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2019)

ÇALIŞMA HAYATI

çalışma hayatına ilişkin konu başlıkları


MBA.127 İnsan Kaynakları ve Fonksiyonları
MBA.128 Engelliler ve Çalışma Hayatı
MBA.129 Gençler ve Çalışma Hayatı
MBA.130 Kadınlar ve Çalışma Hayatı
MBA.131 Stajyerler ve Çalışma Hayatı
MBA.132 Çalışma Hayatı ve Hukuki Düzenlemeler
MBA.133 Sendikalar ve Çalışma Hayatı
MBA.134 İşveren ve Çalışma Hayatı
MBA.135 Taşeron ve Çalışma Hayatı
MBA.136 Sosyal Güvenlik Uygulamaları
MBA.137 Emeklilik
MBA.138 İşsizlik
MBA.139 Yabancılar ve Çalışma Hayatı

 
 

İSTATİSTİKLER

istatistiksel çeşitli veriler


MBA. Resmi Sertifikalı İstihdam Alanları
MBA. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı
MBA. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı
MBA. Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
MBA. Yakıt Depolarında Yangına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler
MBA. Kazan Dairelerinde Yangına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler
MBA. Birbirleriyle Temas Etmemesi Gereken Kimyasal Maddeler
MBA. Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
MBA. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar
MBA. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler
MBA. Endüstriyel Gazlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
MBA. Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri
MBA. İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı Hesaplama Yöntemi
MBA. Taşeron - Alt İşveren - Firmaların Uyması Gereken Kurallar

TALİMATLAR

çalışma hayatındaki çeşitli talimatlar


MBA.100 Ofis Çalışma Alanlarında İş Güvenliği Talimatı
MBA.101 Forklift Kullanma Talimatı
MBA.102 Yangın Talimatı
MBA.103 Polyester Sapanların Güvenli Kullanımı ve Kontrolü Talimatı
MBA.104 Yüksekte Çalışma Talimatı
MBA.105 Kimyasal Maddelerin Güvenli Kullanımı Talimatı
MBA.106 Atölyelerde İş Güvenliği Talimatı
MBA.107 Yemekhane Talimatı
MBA.108 Elektriksel Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı
MBA.109 İlkyardım Talimatı
MBA.110 Araç Kullanma Talimatı
MBA.111 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
MBA.112 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kayıt Talimatı
MBA.113 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Talimatı
MBA.114 Akü Şarj ve Bakım Talimatı
MBA.115 El Aletleri Kullanma ve Bakım Talimatı
MBA.116 Revir Çalışma Talimatı
MBA.117 Basınçlı Gaz Tüpleri Kullanma Talimatı
MBA.118 İlk Yardım Dolabı Kullanma Talimatı
MBA.119 Ucuz Atlatma ve Tehlike Bildirim Talimatı
MBA.120 Hijyen Talimatı
MBA.121 Risk Değerlendirmesi Talimatı
MBA.122 Torna Tezgahı Çalışma Talimatı
MBA.123 İş İzin Sistemi Talimatı
MBA.124 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurallar Talimatı
MBA.125 Freze Tezgahı Çalışma Talimatı
MBA.126 Makina ve Tezgahlarda Uyulması Gereken Kurallar Talimatı

EĞİTİM SUNUMLARI

bilgilendirme amaçlı eğitim sunumları


MBA.28 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
MBA.29 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
MBA.30 İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
MBA.31 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi Yöntemleri
MBA.32 Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Yöntemleri
MBA.33 Kalite ve Kalite Yönetimi Felsefesi
MBA.34 ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
MBA.35 Alt İşveren Hizmet Alımlarında Taraflararası Sorumluluklar
MBA.36 Ergonominin Çalışma Ortamlarında Faydaları
MBA.37 İş Güvenliği Uzmanlarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
MBA.38 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çalışanların Sorumlulukları
MBA.39 Kurumsal Güvenlik Kültürü Oluşturma
MBA.40 Elektriksel Risk Analizi ve Raporlanması
MBA.41 İş Kazalarından Korunma Yolları
MBA.42 İş Güvenliği Faaliyetlerinde Yüksekte Çalışma
MBA.43 Vardiya Sistemine Göre Çalışma Koşulları
MBA.44 Atık Yönetimi Faaliyetlerinin Yasal Arka Planı
MBA.45 İşyerlerinde İSG Açısından Periyodik Kontrol ve Kayıtları
MBA.46 İşverenin Çalışma Hayatına İlişkin Yükümlülükleri
MBA.47 Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
MBA.48 Kişisel Koruyucu Donanımlar Son Çare mi? Kullanılmalı mı?
MBA.49 İşyerlerinin Termal Konfor Koşullarının Çalışma Hayatına Katkısı
MBA.50 Sivil Savunma Planlarının Yasal Dayanağı ve İçeriği

 
 

yayınlarımız

kitaplar ve dergiler

  ÇALIŞMA HAYATI TEMEL KANUNLARI
 
  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SÖZLÜĞÜ
 
  AŞKA DEĞER - ŞİİR KİTABI
 
  diğer kitap ve dergilerimiz..
___________________________________

www.mavibilgeyayinevi.com

sosyal sorumluluk

sosyal sorumluluk projelerimiz


www.mavibilgeakademi.com.tr

sosyal sorumluluk projelerimizden bazıları
www.mavibilgeakademi.com.tr
29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. PİTEK (Profosyonel İş ve Teknoloji) Günleri" adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Üniversitesi tarafından, 07-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenen 'Kocaeli Nanoteknoloji Günleri 2011' adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünce 8-10 Mayıs 2009 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen ve Mühendislik, İktisadi Bilimler Fakülteleri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine hitap eden 2. KALE organizasyon programında; "İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Genç KYÖD Kariyer Komisyonunun Kariyer Seminerlerinden ilki, Mavi Bilge Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle; 23 Mart 2009 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Konferans salonunda; "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.

___________________________________

www.mavibilge.com.tr


MAVİ BİLGE AKADEMİ | Her şeyin bilgi ile başladığı akademi.. | Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık | özel eğitim kursu | sertifikalı eğitim programları, iş sağlığı ve güvenliği, eğitimi, isg eğitimleri, yönetim sistemleri eğitimleri, yangın güvenliği eğitimleri, kalite eğitimi, çevre eğitimi, risk analizi eğitimi, iso eğitimleri, zaman etüdü eğitimi, iso 9001, iso 45001, iso 14001, kalite yönetimi, sertifikalı eğitimler, genel katılıma açık eğitimler, ücretsiz eğitimler, iş güvenliği uzmanlık hazırlık eğitimi, liderlik eğitimi, kimyasal maddelerle çalışma eğitimi, yüksekte çalışmalarda iş güvenliği, iş kazalarında hukuki sorumluluklar, ramak kala eğitimi, kurul yönetimi, iş ekipmanları ve iş güvenliği kuralları, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, temel yangın eğitimi, işyerlerinde yangın güvenliği tedbirleri, acil durum ekipleri yönetimi eğitimi, afet ve acil durum planı tatbikatlar eğitimi, afet yönetimi eğitmi, yangın riskleri araştırma eğitimi, yangın risk analizi eğitimi, yangın mevzuatı, yangın söndürme eğitimi, kimyasal madde yangınlarına müdahale, yangından korunma eğitimi, risk tabanlı proses yönetimi eğitimi, iç tetkikçi eğitimi, kalite yöneticiliği eğitimi, hata türleri ve etkileri analizi eğitimi, proses güvenliği eğitimi, tpm eğitimi, toplam kalite yönetimi, isg uzmanı, müşteri memnuniyeti, fmea, 2022 yılı eğitim takvimi, kaizen, özel eğitim programları, güvenlik kültürü eğitimi, elektriksel risk analizi eğitimi, elektrik tesisat güvenlik ve manevra güvenliği eğitimi, risk değerlendirme eğitimi, mavi bilge özel eğitim kursu, mavi bilge özel eğitim kurumu, mavi bilge ankara istanbul izmit kocaeli gebze, özel eğitim kuruluşu, mavi bilge genel katııma açık ve bireysel özel eğitimler, mavi bilge özel kurs, kurumsal eğitimler, kurumsal kültür, stratejik planlama eğitimi, süreç analizi, zaman etüdü eğitimi, ergonomi eğitimi, adapazarı, sakarya, yalova, bursa, bolu, düzce, izmir, manisa, eskişehir, kütahya, afyon, zonguldak, dilovası, balıkesir, bandırma, muğla, konya, aksaray, adana, ankara

MAVİ BİLGE, 2008 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sektörlere çözüm sağlamaya özen göstererek hizmet sunan marka tescilli bir şirkettir. Kuruluşundan bugüne kadar yurt genelinde dörtyüzden fazla kuruluşa (kamu ve özel) eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Mavi Bilge Akademi ; bilgi yoğun çağımızda, eğitimin fark yaratan sosyal bir olgu anlayışını toplumla paylaşmaya devam etmektedir.