Mavi Bilge Akademi

 
 

BİLGİ ÇAĞINDA BİLGELİK, BİLGECE YAŞAMAK

Yaşadığımız çağ, her yönüyle bilgiye erişimin olabildiğince rahat olduğu bir dönemdir. Ancak erişilen her bilginin doğruluğunu tartıştığımız için risk toplulukları haline gelmiş durumdayız. Böylece artan bilgi kirliliği arasında insan ruhu da rahatsızlanmaktadır. Oysa çoğumuzun gıpta ile okuma arzusu ile bilgelik ve bilgeler hakkında bir materyal/yazıya eriştiğimizde, içeriğindeki derin öğretiler sayesinde düşünmekte ve mutlu olmaktayız.

Bilgelerin öğütleri, söylemleri karşısında farkına vardığımız derin felsefi, dini, psikolojik, sosyolojik vs. unsurları dilimize, düşüncelerimize ortak olur. Çünkü sevgi ve bilgi verdikçe azalmayan, artan bir özelliğe, güzelliğe sahiptir.

Bilgelik, tarihsel olarak net bir dayanaktan yoksundur. Bilge kavramını tanımlamak gerekirse öğüt veren, adil, güven veren, gizemli, sabırlı, esin veren, alçak gönüllü ve sevgi doluluktur. Kısacası örnek ve öncü olmaktır. Bu kadar atıftan sonra bilgeliği yaşla ilintilemek doğru değildir. Yaşlanmadan da bilge olunabilir. Çünkü tanımlamaya çalışıldığı gibi özün özü bilgelik insanın kendini bilmesidir. Eflatun’un Kendini bil! vurgusu kendini bilmeyenin bildiğinin de öneminin olmadığına işarettir. Yunus’un “İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.” Toplumumuzun dimağındadır. İlimsiz bilgi, bilgisiz bilgelik olmaz. Bilgeler bilgiyi tamamen yararlı kullanır. Dahası çok şey bilmediklerini bilerek, akla uygun yaşayarak mutlu yaşarlar. Çok şey bilmek, çok okumak bilge olmak değildir.

Bilgelik dinimizde hikmet kelimesine karşılık gelmektir. Yaradılışımız gereği her insan değerlidir. Dolayısıyla yaradılışımızın gereği olarak en başta kendimizi tanımalıyız. Her olaydan, her insandan mutlaka bir şeyler öğrenmeliyiz. Çevremizdeki her şeyden beslenecek/öğrenecek kadar faydalanmalıyız. Çünkü hepsi bizim için yaratılmıştır. Dolayısıyla bilgeler gibi hayatın bir sınav sürecinden ziyade öğrenme süreci olduğunu anlarız.
Öğrencileri Bilgeye iki soru sorarlar.
Birincisi: İnsanoğlunun hangi davranışları sizi şaşırtır?
Bilgenin cevabı, hepsi dedikten sonra sıralar: çocukluktan sıkılırlar, büyümek için acele ederler ama büyüdükçe de çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler, sonra sağlıklarını geri almak için kazandıkları paraları verirler. Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi davranırlar ama hiç yaşamamış gibi ölürler.
İkincisi: Öneriniz nedir?
Bilgenin cevabı ise Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapmanız gereken tek şey kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Dahası hayatta en çok şeye sahip olmak, asıl zenginlik değildir, asıl zenginlik en aza şeye ihtiyaç duymaktır. Bilgelere çok şey borçluyuz. Bugün bilginin enginliği karşısında sadece ihtiyacımız olanı kullanarak ve sorgulayarak yaşamak bile bilgelik kazandırabilir. Aksi halde kaygı ve korkularımız yanı sıra aklın sınırlarından çıkıp başkalarının yönlendirmesi ile yaşam süreriz. Mutluluğumuzun reçetesi de zaten kendi akıl ve gücümüzden yansımaktadır. Aksi halde bilgi çağında yalnızlaşan insanların korkularına teslim oluruz.

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor.
Kendisini sevilmeye layık görmediği için sevilmekten korkuyor.
Sorumluluk getireceği için düşünmekten korkuyor.
Eleştirilmekten korktuğu için konuşmaktan korkuyor.
Reddedilmekten korktuğu için duygularını ifade etmekten korkuyor.
Gençliğinin kıymetini bilmediği için yaşlanmaktan korkuyor.
Dünyaya bir şey vermediği için unutulmaktan korkuyor.
Aslında yaşamayı bilmediği için ölmekten korkuyor.

Kendini bilmeden yaşamanın bedeli, ruhumuzun dış etkenlere açık, kötülüklere karşı korunması ve iyileştirmesi imkansızlaşmaktır. Artık kitap sayfalarında antik çağın meşhur Sokrates, Platon, Aristoteles, Konfüçyüs gibi öğreti ve sözlerinde bilgelik aramaktan öte kendi bilgeliğimize ulaşmamız dileğiyle…

Kaynak: yasinpekeroglu.com Sayfa: 1/1
Yasin PEKEROĞLU

MAVİ BİLGE AKADEMİ | Her şeyin bilgi ile başladığı akademi.. | Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | sertifikalı eğitim programları | iş sağlığı ve güvenliği | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği eğitimleri | yönetim sistemleri eğitimleri | yangın güvenliği eğitimleri | kalite eğitimi | çevre eğitimi | risk analizi eğitimi | İSO 45001 eğitimi | ıso eğitimleri | verimlilik | zaman etüdü | ilkyardım | ıso 9001 | ıso 45001 | ıso 14001 | çevre yönetimi | kalite yönetimi | iş güvenliği yönetimi | isg eğitimleri | sertifikalı eğitim | genel katılıma açık eğitimler | ücretsiz eğitimler | iş güvenliği uzmanlık hazırlık eğitimi | liderlik | İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme | Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Gürültülü/Titreşimli Ortamlarda Güvenlik | Bakım Onarım Çalışmaları- İş Güvenliği | denetim | denetçi | Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği | İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi | İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | belgelendirme | yetkili | Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği | Temel Yangın Eğitimi | İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri | Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi | Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi | tatbikat | kurs | etüt | merkez | Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi | Yangın Risk Analizi Eğitimi | Yangın Mevzuatı Eğitimi | Yangın Söndürme Eğitimi | Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği | Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale | fiyatlar | 2020 yılı | Yangından Korunma Eğitimi | Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Kalite Yöneticiliği Eğitimi | öğretmenler | Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik | OHSAS İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | OHSAS İSO 45001 İç Tetkik Eğitimi | ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi | Hata Türleri ve Etkileri Analizi | TPM | toplam Üretken Bakım Eğitimi | isg uzmanı | kaliteci | müşteri memnuniyeti | insan kaynakları | altı sigma | 6 sigma | 5 s | yasa | yönetmelik | zorunluluk | periyodik | saat | fiyat | ücret | firma | denetçi eğitimi | tse | türkak | itfaiye | yangın | kaza | fmea | risk | sistem | sistemleri | eğitimleri | fiyatları | 2021 | akademi | akademik | eğitim firması | yetkili | geçerli | geçerlilik | sınav | sınavı | soru | sorusu | soruları | örnek | örneği | sertifika örneği | yönetici | takım | eğitim takvimi | kaizen | liste | listesi | listeleri | şirketi | şirketleri | üst düzey | özel eğitim programları | formu | başvuru tarihleri | belge | belgesi | test | testi | yazılı | mülakat | eğitici | eğitimler | iç tetkikçi | performans | kocaeli | gebze | izmit | istanbul | adapazarı | sakarya | yalova | bursa | bolu | düzce | kartepe | izmir | manisa | eskişehir | kütahya | afyon | zonguldak | dilovası | balıkesir | bandırma | muğla | konya | aksaray | adana | mavi bilge özel eğitim kursu | mavi bilge özel eğitim kurumu | mavi bilge rehabilitasyon çalışmaları hakkında | mavi bilge ankara adres | mavi bilge özel eğitim kuruluşu | mavi bilge özel eğitim | mavi bilge özel kurs |