Mavi Bilge özel eğitim danışmanlık akademi

 
 

EV VE İŞYERLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ

Ülkemiz ve dünyamız için can ve mal kayıpları açısından yangın konusu oldukça önemlidir. Neredeyse her gün bir şekilde ev veya işyerlerinde ciddi zararlar doğuran yangınlar meydana gelmektedir. Bu da maddi ve manevi boyutu itibariyle toplumun her kesimini rahatsız etmektedir.

Her şeye rağmen ilk temenni yangınların çıkmamasıdır. Oysa yangınların çıkmasını önleyecek gerek teknolojik imkanlar gerekse yasal düzenlemelerde yol gösterici teknik tedbirler tarif edilmesine rağmen her geçen gün sayıları artmaktadır. Bugün bile yangınların çıkmasını önleyemediğimizi görmekteyiz.

O halde yangınlara yönelik önlemler almak ve çıkan yangınlara bilinçli bir şekilde müdahale etmek, en az zararla söndürülmesini sağlamak toplumsal bir gerekliliktir. Bunu sağlamanın yolu da bu konuda bilinçli olmayı gerektirir. Her işin başı eğitimden geçmektedir. Acil olayların başında gelen yangın güvenliği konusunda da toplumsal bilinçlenmeyi sağlayacak her türlü aktivite her anlamda fayda sağlayacaktır. Nitekim itfaiye teşkilatlarından her şeyi beklemek yetersiz olmaktadır.

Dolayısıyla yangın güvenliği için yapılan her türlü masraflar asla israf sayılmamalıdır. Yapılan hiçbir masraf insan hayatından daha değerli değildir. Bu hususta yönetmelik hükümlerini yerine getirirken bir mecburiyet olmasa dahi mal ve can güvenliği düşünülmelidir. Ev veya işyerlerine yapılan sigortalama işlemlerinin asla yangın güvenliğinin alternatifi düşünülmemelidir.

Yangınların Çıkış Sebepleri
- Bilgisizlik: Gerek yaşantımızı kolaylaştıran, gerekse üretim sürecinde kullandığımız araç, gereç ve maddelerin yangına neden olabilecek özelliklerini yeterince bilmemekle yapılan hatalar,
- Tedbirsizlik - İhmal: Olabilecek tehlikeleri bildiğimiz halde gerekli önlemleri zamanında almamak, ertelemek, yangın koşullarını oluşturacak ortam hazırlamak, uyarıcı bilgilere uymamak, gerekli bakım ve kontrollerin yapılmaması,
- Dikkatsizlik: Olası tehlikelerin farkına varmamak, ciddiye almamak ya da görmezlikten gelmek,
- Kazalar: İstem dışı olaylar sonucu oluşan yangınlar,
- Sıçrama: Yangınların veya yararlanmak amacı ile yakılan ateşlerin kontrol dışına çıkmasıdır. Piknik ateşleri, anız veya hurda yakmak vb.
- Doğa Olayları: Yıldırım düşmesi, güneş ışınları, rüzgar ve kızışmalar, çürüme gibi bir çok neden yangın başlangıçları olarak düşünülebilir.
- Sabotaj: Zarar vermek amacı ile çıkarılan yangınlardır.

Yanma, Yangın ve Önleme Yöntemleri
Yanıcı özellik gösteren katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerin oksijen bulunan bir ortamda ısı ile girdiği kimyasal reaksiyona yanma denir. Yanmanın insan kontrolünden çıkarak felakete dönüşmüş haline ise yangın denir.
Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için gereken; yanıcı madde (yakıt), yakıcı madde(oksijen) ve tutuşturma ( ateşleme kaynağı ) uygun koşullarda bir araya gelmesine yanma üçgeni denir. Şartlardan herhangi birinin bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. Söndürme ise en az birisinin ortadan kaldırılması ile gerçekleştirilir.
YANGININ, İlk aşamasında KOKU,
İkinci aşamasında DUMAN, Üçüncü aşamasında ALEV görülür.

Yangınlarda yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Her sınıf yangın farklı yanma özellikleri gösterir. Temel olarak dört ana yangın sınıfı tarif edilmektedir.
Bunlar sırasıyla;
makalenin devamı için

Kaynak: yasinpekeroglu.com Sayfa: 1/2
Yasin PEKEROĞLU / Kimya Yüksek Mühendisi

MAVİ BİLGE AKADEMİ | Her şeyin bilgi ile başladığı akademi.. | Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | sertifikalı eğitim programları | iş sağlığı ve güvenliği | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği eğitimleri | yönetim sistemleri eğitimleri | yangın güvenliği eğitimleri | kalite eğitimi | çevre eğitimi | risk analizi eğitimi | ohsas ISO 45001 eğitimi | ıso eğitimleri | verimlilik | zaman etüdü | ilkyardım | ıso 9001 | ıso 45001 | ıso 14001 | çevre yönetimi | kalite yönetimi | iş güvenliği yönetimi | isg eğitimleri | sertifikalı eğitim | genel katılıma açık eğitimler | ücretsiz eğitimler | iş güvenliği uzmanlık hazırlık eğitimi | liderlik | İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme | Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Gürültülü/Titreşimli Ortamlarda Güvenlik | Bakım Onarım Çalışmaları- İş Güvenliği | denetim | denetçi | Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği | İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi | İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | belgelendirme | yetkili | Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği | Temel Yangın Eğitimi | İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri | Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi | Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi | tatbikat | kurs | etüt | merkez | Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi | Yangın Risk Analizi Eğitimi | Yangın Mevzuatı Eğitimi | Yangın Söndürme Eğitimi | Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği | Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale | fiyatlar | 2020 yılı | Yangından Korunma Eğitimi | Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Kalite Yöneticiliği Eğitimi | öğretmenler | Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik | OHSAS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | OHSAS ISO 45001 İç Tetkik Eğitimi | ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi | Hata Türleri ve Etkileri Analizi | TPM | toplam Üretken Bakım Eğitimi | isg uzmanı | kaliteci | müşteri memnuniyeti | insan kaynakları | altı sigma | 6 sigma | 5 s | yasa | yönetmelik | zorunluluk | periyodik | saat | fiyat | ücret | firma | denetçi eğitimi | tse | türkak | itfaiye | yangın | kaza | fmea | risk | sistem | sistemleri | eğitimleri | fiyatları | 2021 | akademi | akademik | eğitim firması | yetkili | geçerli | geçerlilik | sınav | sınavı | soru | sorusu | soruları | örnek | örneği | sertifika örneği | yönetici | takım | eğitim takvimi | kaizen | liste | listesi | listeleri | şirketi | şirketleri | üst düzey | özel eğitim programları | formu | başvuru tarihleri | belge | belgesi | test | testi | yazılı | mülakat | eğitici | eğitimler | iç tetkikçi | performans | kocaeli | gebze | izmit | istanbul | adapazarı | sakarya | yalova | bursa | bolu | düzce | kartepe | izmir | manisa | eskişehir | kütahya | afyon | zonguldak | dilovası | balıkesir | bandırma | muğla | konya | aksaray | adana | mavi bilge özel eğitim kursu | mavi bilge özel eğitim kurumu | mavi bilge rehabilitasyon çalışmaları hakkında | mavi bilge ankara adres | mavi bilge özel eğitim kuruluşu | mavi bilge özel eğitim | mavi bilge özel kurs |