Mavi Bilge özel eğitim danışmanlık akademi

 
 

HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇEVRENİN KORUNMASI

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki ise çevre kirliliği anlamına gelir.

Çevre her şeyden önce Dünya gündemini sürekli meşgul eden önemli ve yaşamsal bir unsurdur. Nitekim gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi süreci yani sürdürülebilir çevre kavramı gelişmiş ülkelerin ortak çabasıdır.

Dolayısıyla bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi sağlayan yani sürdürülebilir kalkınma hedefi evrensel bir değerdir. Bugünün temel felsefesi ekolojiyle ekonominin ortak payda da buluşmasıdır.

Dünyamızın artan nüfusu ve azalan kaynakları açısından bakıldığında; çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki temel nedenin insan olduğu bilinen bir gerçektir. Şöyle ki insanın ihtiyacından fazla doğadan faydalanma arzusu, kişisel çıkarlarının toplumsal çıkarlardan daha ön plana çıkması dahası doğaya hakim olma isteği, çevresel sorunların mimarı özelliğini taşımaktadır.

Oysa doğanın sunmuş olduğu nimetlerden faydalanırken en az etki/zarar düşüncesini göz ardı etmeksizin bazı kurallara uymayı içselleştirmek gerekir. Çünkü oluşan zararlar yalnızca yerel, bölgesel olmamaktadır. Küresel boyutta zararı olan ve canlıları derinden etkileyen ve telafisi mümkün olmayan belli ki de bir başka unsur yok gibidir.

Bu nedenle çevre kirliliği ve çözümü oldukça zaman almakta ve olumsuz etkileri ise neredeyse kalıcıdır. Öyle ki ulusal politikalar, eylemler ve mücadelelerle bile çevre sorunlarının çözümünde etkin bir başarının yetersizliği bilim insanlarınca tartışılmaktadır. Bu yüzden uluslararası bir mücadele olması gerekliliğini her geçen gün artırmaktadır. Dolayısıyla küresel ölçekte etkileri olan çevre sorunlarının yine küresel ölçekte entegre edilebilen koruyucu çalışmalarla yürütülmesi beklenmektedir.

Günümüzde çevre hukukunun önem kazanmasıyla, idari ve hukuki araçlarının sürekli güçlenmesi biz dizi talepleri de oluşturmaktadır. Çevre ve insan arasındaki ilişkinin belli kural ve yaptırımlara dayandırılması hiç şüphesiz hukuk düzenin bir aracı haline gelmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik ilk adım 1972’de Stockholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’dır. Çevre hukukunun ortaya çıkmasında uluslararası ölçekte bir milat olarak kabul edilmektedir. Ardından Dünyanın önde gelen tüm ülkelerinde çok sayıda hukuki düzenlemeler yapılmaya başlamıştır.

1972 tarihli Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen ‘İnsan Çevresi Konferansı-Stockholm Deklarasyonu’nun 1.maddesinde “İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkına sahiptir” hükmü ile insan ve çevre ilişkisini açıklamıştır.

Bu gelişmeler ışığında çevre hukuku bir dizi ülkenin anayasasında yer almaya başlamış olup 1971 yılında anayasasına çevre ile doğrudan ilgili hüküm koyan ilk ülke İsviçre’dir. Ülkemiz açısından bakıldığında, yasal zeminde atılan ilk adım 1982 tarihli Anayasamızın ‘Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ başlıklı ve halen yürürlükte olan 56. maddesinde görmekteyiz. Madde de “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. ….” hükmü yer almaktadır. Anayasamızda düzenlendiği şekliyle çevre hakkı insan hakkı, yaşam hakkı olarak ele alınmakta ve önleme ve korumanın devlet ve vatandaş ödevleri arasında sayılmaktadır. Ülkemiz çevre hakkı anayasal temel hak ve ödevler arasında yer alan sayılı ülkeler arasındadır.        makalenin devamı için

Kaynak: yasinpekeroglu.com Sayfa: 1/2
Yasin PEKEROĞLU

MAVİ BİLGE AKADEMİ | Her şeyin bilgi ile başladığı akademi.. | Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | sertifikalı eğitim programları | iş sağlığı ve güvenliği | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği eğitimleri | yönetim sistemleri eğitimleri | yangın güvenliği eğitimleri | kalite eğitimi | çevre eğitimi | risk analizi eğitimi | ISO 45001 eğitimi | ıso eğitimleri | verimlilik | zaman etüdü | ilkyardım | ıso 9001 | ıso 45001 | ıso 14001 | çevre yönetimi | kalite yönetimi | iş güvenliği yönetimi | isg eğitimleri | sertifikalı eğitim | genel katılıma açık eğitimler | ücretsiz eğitimler | iş güvenliği uzmanlık hazırlık eğitimi | liderlik | İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme | Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Gürültülü/Titreşimli Ortamlarda Güvenlik | Bakım Onarım Çalışmaları- İş Güvenliği | denetim | denetçi | Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği | İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi | İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | belgelendirme | yetkili | Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği | Temel Yangın Eğitimi | İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri | Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi | Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi | tatbikat | kurs | etüt | merkez | Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi | Yangın Risk Analizi Eğitimi | Yangın Mevzuatı Eğitimi | Yangın Söndürme Eğitimi | Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği | Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale | fiyatlar | 2020 yılı | Yangından Korunma Eğitimi | Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Kalite Yöneticiliği Eğitimi | öğretmenler | Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik | OHSAS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | OHSAS ISO 45001 İç Tetkik Eğitimi | ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi | Hata Türleri ve Etkileri Analizi | TPM | toplam Üretken Bakım Eğitimi | isg uzmanı | kaliteci | müşteri memnuniyeti | insan kaynakları | altı sigma | 6 sigma | 5 s | yasa | yönetmelik | zorunluluk | periyodik | saat | fiyat | ücret | firma | denetçi eğitimi | tse | türkak | itfaiye | yangın | kaza | fmea | risk | sistem | sistemleri | eğitimleri | fiyatları | 2021 | akademi | akademik | eğitim firması | yetkili | geçerli | geçerlilik | sınav | sınavı | soru | sorusu | soruları | örnek | örneği | sertifika örneği | yönetici | takım | eğitim takvimi | kaizen | liste | listesi | listeleri | şirketi | şirketleri | üst düzey | özel eğitim programları | formu | başvuru tarihleri | belge | belgesi | test | testi | yazılı | mülakat | eğitici | eğitimler | iç tetkikçi | performans | kocaeli | gebze | izmit | istanbul | adapazarı | sakarya | yalova | bursa | bolu | düzce | kartepe | izmir | manisa | eskişehir | kütahya | afyon | zonguldak | dilovası | balıkesir | bandırma | muğla | konya | aksaray | adana | mavi bilge özel eğitim kursu | mavi bilge özel eğitim kurumu | mavi bilge rehabilitasyon çalışmaları hakkında | mavi bilge ankara adres | mavi bilge özel eğitim kuruluşu | mavi bilge özel eğitim | mavi bilge özel kurs |